Wurferwartung 2021

Wir erwarten Anfang Februar 2021 Brsch. Welpen

aus

Biene v.d. Winterleite
Biene v.d. Winterleite

Biene v.d. Winterleite

ZB. Nr.: 240307

gewölft am 11.04.2019

Farbe: brsch

VJP Corona-Spur 4 sehr gut

HZP 168 Punkte

VGP 2021

HD(A), OCD-ED frei

Zuchtschau F/H Sg10/Sg10

Zuchtschau H/L 60/62

nach

Anuk vom Franzosenbrunnen
Anuk vom Franzosenbrunnen

Anuk vom Franzosenbrunnen

VJP 75 Pkt. I. Preis, HZP 193 Pkt., VGP 310 Pkt. I. Preis

VFSP 20 Std. I. Preis, VFSP 40 Std. II Preis

Spurlaut/Sichtlaut

F9/H10, HD(A), OCD-, ED-frei